Адаптивні технології вирощування кукурудзи

Пелипенко О.О.

Служба агроконсалтингу «Украгроком»

(стаття розміщена у журналі «Агрономія сьогодні. Здоров’я рослин: Кукурудза», 2017) 

Кукурудза є основною фуражною культурою як в Україні, так і в світі. В нашій країні кукурудза вирощується практично у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України на площі більше 4 млн. га. В свою чергу умови вирощування в різних зонах сильно відрізняються, а тому для отримання високої урожайності культури технологію вирощування необхідно адаптувати до конкретної зони. В кожному представництві компанії «Украгроком» працюють досвідчені регіональні агрономи консультанти, які  добре орієнтуються щодо адаптивних технологій вирощування.

Удобрення Кукурудза відноситься до культур, що формують найбільшу кількість сухої речовини на 1 га, а відтак для формування високого врожаю зерна та відповідної кількості побічної продукції культура виносить досить багато макро- та мікроелементів з урожаєм. Найбільші прибавки врожаю отримують при збалансованому удобренні мікроелементами, виходячи із запасів доступних речовин в ґрунті та виносу елементів живлення із запланованим врожаєм, в свою чергу дефіцит мікроелементів компенсують через позакореневі підживлення під час вегетації. Планову врожайність визначають, виходячи з ґрунтово-кліматичних умов, запасів продуктивної вологи в ґрунті. Особливу увагу при вирощуванні високих врожаїв кукурудзи приділяють співвідношенню  N та К, воно має складати не менше як 1:0,5-1, також не слід обходити застосування сірчаних добрив – так, на 10 одиниць азоту має припадати не менше 1 одиниці сірки. Для покращення процесу енергообміну, жаростійкості культури під час вегетації слід застосовувати цинкові мікродобрива. Оптимальна фаза застосування цинкових мікродобрив – 7-10 листок. Компанія «Украгроком» постачає сільськогосподарським товаровиробникам широку лінійку мінеральних добрив різних виробників, а також мікродобрива виробництва Грінфорт, Терра Тарса та Даймса. За продукти останнього виробника хотілося б сказати декілька слів. В Україні зареєстровані два продукти цієї іспанської компанії – Райза та Натурамін. Перший вироблений з органічної сировини, містить фітогормони, амінокислоти, полісахариди та елементи живлення у доступній формі. Застосовують Райзу при протруєнні насіння багатьох культур, при цьому вона  підвищує енергію проростання та польову схожість, знижує стресові чинники від температурних коливань та  хімічних препаратів, дозволяє забезпечити швидкий старт посіву, не дивлячись на зовнішні чинники. Натурамін в свою чергу є найбільш концентрованим амінокислотним антистресантом та стимулятором росту всіх культур. Завдяки високому вмісту амінокислот (80%) та низької норми витрати цей препарат є найбільш оптимальним поєднанням для подолання стресів та стимуляції розвитку культур.

Хімічний захист Кукурудза належить до культур, що сильно потерпають на початкових етапах розвитку від бур’янів, а відтак суттєво знижують продуктивність. Тому, формуючи систему захисту культури, потрібно забезпечувати належний гербіцидний захист з початкових етапів росту та розвитку.

В посівах кукурудзи використовують як ґрунтові, так і страхові гербіциди. В залежності від конкретних умов господарства, агроном вибирає найбільш доцільні схеми захисту. Визначальними факторами правильного підбору схеми гербіцидного захисту є забезпеченість вологою в ранньовесняний період, площа посіву кукурудзи в господарстві, рівень завантаженості обприскувачів тощо.

Не менш важливим чинником підбору гербіцидного захисту є тип забур’яненості на полі, тобто які родини та види бур’янів переважають.

Ґрунтова схема захисту кукурудзи виправдана в господарствах із значними площами посіву, високим потенційним рівнем забур’яненості полів в першу чергу однорічними дводольними та злаковими бур’янами, низькою забезпеченістю парком обприскувачів у господарстві. В портфоліо компанії Украгроком присутні наступні ґрунтові гербіциди: Грінфорт АХ 900, Грінфорт ПМ 500, Грінфорт Екстра та Грінфорт Проніт*. Обов’язковою умовою високої ефективності ґрунтових гербіцидів є ряд умов: якісна підготовка ґрунту (дрібно грудкувата структура посівного шару), відсутність значної кількості рослинних решток та наявність ґрунтової вологи у верхньому шарі ґрунту. В разі недостатньої кількості вологи у верхньому шарі ґрунтові гербіциди необхідно заробляти в ґрунт.

Грінфорт АХ 900 (ацетохлор, 900 г/л) чи Грінфорт Проніт* (пропізохлор, 720 г/л) доцільно використовувати на полях переважно зі злаковим типом забур’яненості та обов’язковим повторним застосуванням страхових гербіцидів у фазу 3-5 листків. Норма витрати препаратів залежить від гранулометричного складу ґрунту та вмісту гумусу. На важкосуглинкових, глинистих ґрунтах та ґрунтах зі вмістом гумусу більше 3% застосовують максимальні норми згідно регламенту (2,5-3 л/га). В свою чергу на легких ґрунтах з гумусом менше 2% норму внесення зменшують  (1,8-2 л/га) з огляду на зменшення фітотоксичності на культуру.

Грінфорт ПМ 600 (прометрин, 600 г/л) використовується на полях з переважно дводольним типом забур’яненості (лобода, щириця та в першу чергу хрестоцвіті бур’яни). Специфіка даного гербіциду полягає у слабкій розчинності в ґрунтовій поверхні, і для покращення ефективності дії необхідно заробляти в ґрунт за допомогою передпосівної культивації чи іншого обробітку ґрунту. Норма витрати у чистому вигляді – 2,5-3,5 л/га.

При змішаному типі забур’яненості (дводольні та злакові бур’яни) необхідно застосовувати двокомпонентний гербіцид Грінфорт Екстра (Металохлор 312,5 г/л + Тербутилазин 187,5 г/л). Норма витрати складає 4-4,5 л/га, на слабо гумусних ґрунтах застосовують 3,5-4 л/га. Особливістю цього препарату є те, що він нетоксичний до культури, і це дає змогу повніше розкрити потенціал рослин. Ще однією перевагою препарату є можливість застосовувати не тільки до сходів кукурудзи, а й після їх появи – у фазі трьох — п’яти листків (ВВСН 15).

foto6

Також при змішаному типі забур’яненості доцільно використовувати суміш гербіцидів Грінфорт ПМ 600 та на вибір Грінфорт АХ 900 та Грінфорт Проніт*, норма витрати  компонентів складає  2 л/га + 1,8-2 л/га відповідно.

foto3

Ідеально чисте поле на 18-й день внесення Грінфорт Екстра 4 л/га

Гербіцидний захист під час вегетації В окремих випадках застосування ґрунтової схеми захисту не зажди доцільне. Розглянемо, коли це буває: при поверхневому обробітку ґрунту та ноу-тілі, коли на поверхні ґрунту багато післяжнивних решток, при занадто сухому поверхневому шарі ґрунту та відсутності опадів в найближчий час, при забур’яненні багаторічними бур’янами, невеликих площах посіву кукурудзи в господарстві та добрій забезпеченості обприскувачами. Для захисту кукурудзи від бур’янів в післясходовий період асортимент гербіцидів досить широкий, що дає змогу підібрати найбезпечніший і водночас найефективніший продукт залежно від виду забур’яненості та фази розвитку культури. Компанія «Украгроком» пропонує для цього наступні гербіциди: Грінфорт НК 40, Грінфорт Преміум, Грінфорт ДД 475.  Безумовно, першим представником цієї групи препаратів є Грінфорт НК 40 (Нікосульфурон 40 г/л) – базовий страховий післясходовий гербіцид із найширшим вікном застосуванням (3-10 листків культури), який здатен контролювати переважно однорічні та багаторічні злакові бур’яни. Тому його у чистому вигляді застосовують на полях виключно із злаковим типом забур’янення. Крім того нікосульфурон відноситься до діючих речовин, що мають ґрунтову активність проти бур’янів протягом 3-6 тижнів, що дозволяє стримувати повторні хвилі бур’янів. Норма використання цього гербіциду 1-1,25 л/га.

При змішаному типі забур’янення, наявності багаторічних, в т.ч. проблемних бур’янів, для підсилення дії Грінфорт НК 40 слід застосовувати бакові суміші із гербіцидами Грінфорт Преміум чи Грінфорт ДД 475.

Грінфорт Преміум (2-етилгексиловий ефір 2,4-Д 452,5г/л + Флорасулам 6,25г/л) – системний гербіцид для контролю однорічних та багаторічних коренепаросткових дводольних бур’янів. Норма його застосування – 0,4-0,6 л/га, час обробки від трьох до п’яти листків включено. Ріст бур’янів після внесення препарату зупиняється через добу. Видимі ознаки дії (скручування та знебарвлення листя) можна спостерігати на 3-4 добу з моменту внесення. Повна загибель бур’янів настає через 2-3 тижні після обробки в залежності від видового складу та погодно-кліматичних умов.

foto-4

3-й день після внесення препаратів Грінфорт НК 40 – 1,25 л/га + Грінфорт преміум 0,5 л/га

Бакову суміш гербіцидів Грінфорт НК 40 та Грінфорт ДД 475 (2,4-Д диметиламінна сіль, 350 г/л + дикамби диметиламінна сіль, 125 г/л) застосовують на полях, засмічених багаторічними бур’янами, в першу чергу коренепаростковими та хвощем. Норма витрати Грінфорт ДД 475 становить, в залежності від видового складу, 0,5-1 л/га. Час застосування цього препарату – у фазі 3-5 листків культури.

Завдяки широкому асортименту засобів захисту рослин, мінеральних та мікродобрив та якісному агрономічному супроводу ТОВ «Украгроком» надає агровиробникам реальну можливість отримувати високі врожаї культур в різних ґрунтово-кліматичних умовах, із завжди високою рентабельністю вирощування.

* очікується реєстрація