Системи захисту і врожайність

Система захисту культур та її вплив на урожайність

Соняшник

 

Кукурудза

 

 

Пшениця

 

Соя

 

Здійснювати захист сільгоспкультур від шкідників, смітної рослинності та хвороб – це обов’язкова умова отримання у майбутньому високого урожаю і забезпечення рентабельності виробничої діяльності кожного підприємства, що працює у аграрній сфері. Система захисту культур розробляється на основі загальноприйнятих у країні норм, що базуються на науково-обґрунтованих правилах. Вона передбачає комплекс заходів, мета яких – максимально захистити посіви від негативних впливів та наслідків. Зокрема, дана система містить наступні пункти:

  • запровадження стійких сортів культур до вірусних та грибкових захворювань;
  • здійснення біологічних методів захисту;
  • використання хімічних засобів захисту – пестицидів.

Планування заходів по захисту посівів і насаджень

Доцільною вважається наступна послідовність планування:

  • Обґрунтування посівних площ, тобто визначення правильного чергування культур у сівозміні, насичення проміжними і повторними культурами, які допомагають стримати збільшення чисельності шкідників, обмежують ріст забур’яненості посівів та виникнення патогенів.
  • Агротехнічні заходи включають у себе технологічні карти вирощування сільгоспкультур. Мається на увазі збільшення у технології операцій, які допомагають знищувати небажану рослинність та обмежують можливості поширення окремих видів комах (наприклад, лущення стерні, боронування тощо). До того ж, важливо виконувати якісно та вчасно технологічні операції по зберіганню насіння і вирощеної продукції та внесенню удобрення.
  • Наступний етап – це планування біологічних заходів захисту культур. На сьогоднішній день українське сільське господарство використовує такі методи як трихограма (захист від багатьох видів шкідливих комах), бактероденцид (проти мишовидних гризунів), хижа галиця, енкарзія та мікробіопрепарати.

Здійснення захисту за допомогою пестицидів

Хімічні препарати стоять останніми у черзі планування системи захисту культур, проте, безперечно, вони є найбільш дієвим та ефективним способом вирішити будь-яку проблему, що виникає у аграріїв у процесі росту рослин. Зокрема, пестициди починають використовувати ще на етапі підготовки посадкового матеріалу – за допомогою протруйників насіння здійснюється захист майбутніх культур від грибкових хвороб та деяких видів шкідників. Звичайно, без гербіцидів, інсектицидів та фунгіцидів сьогодні теж важко уявити систему захисту культур. А для прискорення збирання урожаю застосовуються десиканти, які, до того ж, допомагають знищувати бур’яни та сприяють підвищенню якості продукції.

Компанія «Украгроком» не лише реалізує пестициди найвищої якості, а й надає кваліфіковану допомогу українським сільгоспвиробникам щодо розробки ефективної та надійної системи захисту культур, яка допоможе з успіхом завершити сезон і отримати високий урожай.