Агрохімічний аналіз грунту

Для підвищення врожайності сільськогосподарських культур застосовують сучасну агротехніку,систематично вносять мінеральні та органічні добрива, вапнують підзолисті ґрунти, гіпсують солончаки. Проте цих заходів не можна застосовувати доти, поки не буде вивчено ґрунтових особливостей кожного поля. Отже, перш ніж застосовувати добрива, необхідно провести агрохімічні дослідження ґрунтів. І взагалі ведення сучасного землеробства на науковій основі потребує обов’язкового визначення агрохімічних та фізико-хімічних показників ґрунту.

 

«Украгроком» пропонує вітчизняним аграріям нову послугу з визначення на базі англійської аналітичної агрохімічної лабораторії «Яра Аналітік Сервіс» агрохімічних та фізико-хімічних показників ґрунту:

  • доступних рослинам сполук фосфору (P)
  • обмінного калію (K)
  • рухомих – кальцію (Ca), сірки (S), натрію (Na), заліза (Fe), марганцю (Mn), міді (Cu), цинку (Zn), бору (B), молібдену (Mo)
  • кислотності ґрунтового розчину (pH)
  • ємності катіонного обміну.

На основі проведених агрохімічних аналізів ґрунту компанія «Украгроком» надає науковообґрунтовані рекомендації щодо застосування мінеральних добрив у системах мінерального живлення сільськогосподарських культур.