Аміак водний технічний(аміачна вода)

Аміак водний технічний(аміачна вода)
Призначення:
Азот в добриві міститься в формах вільного аміаку (NH3 ) і гідроксиду амонію (NH4OH), де вміст вільного аміаку дещо більший ніж гідроксиду амонію.

Детальна інформація

Аміак водний технічний(NH4OH)

Прозора або світло – жовта рідина з запахом аміаку. Масова частка загального азоту становить: в першому сорті 20,0%, в другому -18,0%. азот в добриві міститься в формах вільного аміаку (NH3 ) і гідроксиду амонію (NH4OH), де вміст вільного аміаку дещо більший ніж гідроксиду амонію. Добриво застосовується при основному, передпосівному, удобренні та для прикореневого підживлення рослин у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України. При внесенні аміачної води на перших етапах проходить підлуговування ґрунту, що в деякій мірі дезінфікує його, зменшує чисельність ґрунтових мікроорганізмів та пригнічує розвиток хвороб. В подальшому під дією мікроорганізмів проходить процес нітрифікації та підкислення ґрунту (1ц нейтралізується 0,36ц СаСО3). Добриво зберігається в типових складських резервуарах, транспортується і вноситься спеціальними машинами, які призначені для рідких добрив. Об’ємна маса добрива становить 0,90-0,98 т/м3.

Норми добрива встановлюються за результатами агрохімічних аналізів ґрунту, біологічних особливостей культур та запланованого врожаю.

азот в добриві міститься в формах вільного аміаку (NH3 ) і гідроксиду амонію (NH4OH), де вміст вільного аміаку дещо більший ніж гідроксиду амонію.