Амофос

Амофос
Призначення:
Амофос (NH4H2PO4) Фізіологічно кисле (1ц добрива нейтралізується 0,65ц СаСО3), висококонцентроване складне азотно — фосфорне добриво.

Детальна інформація

Амофос (NH4H2PO4)

Фізіологічно кисле (1ц добрива нейтралізується 0,65ц СаСО3), висококонцентроване складне азотно — фосфорне добриво.

Характеристика амофосу:

Показник

Параметри

Масова частка в % :

засвоюваних фосфатів, не менше

загального азоту, не менше

Води, не більше

52

12

1

Гранулометричний склад в %:

масова частка гранул розміром: менше 1мм, не більше

від 1÷4мм, не менше

менше 6мм

3

95

100

Сполуки азоту і фосфору в добриві водорозчинні і легкодоступні для рослин, які міститься в формах: моно амонійфосфату (NH4H2PO4) — 75%  і діамонійфосфату (NH4)2HPO4) — 25%. Співвідношення між азотом (N) і фосфором (Р2О5) становить 1:4. Добриво мало гігроскопічне, не злежується. Хороший компонент для приготування сумішей з різними видами стандартних добрив. Застосовується у всіх грунтово-кліматичних зонах при основному, передпосівному, припосівному удобренні сільськогосподарських культур.

Норми внесення добрива встановлюються за результатами агрохімічних аналізів ґрунту, біологічних особливостей культур та запланованого врожаю.

Амофос (NH4H2PO4)

Фізіологічно кисле (1ц добрива нейтралізується 0,65ц СаСО3), висококонцентроване складне азотно — фосфорне добриво.