Діамофоска

Діамофоска
Призначення:
Діамофоска – це високоефективне, концентроване, гранульоване, азотно-фосфорно-калійне добриво.Висока концентрація поживних речовин, вирівняний гранулометричний склад, хімічна однорідність.

Детальна інформація

Діамофоска – це високоефективне, концентроване, гранульоване, азотно-фосфорно-калійне добриво.
Висока концентрація поживних речовин, вирівняний гранулометричний склад, хімічна однорідність.

Вміст всіх елементів в одній гранулі дозволяють рівномірно розподілити поживні елементи в ґрунті, забезпечити збалансоване живлення рослин протягом всього періоду вегетації.
Оптимальне співвідношення поживних речовин в діамофосці робить її економічно вигіднішою для основного внесення під такі культури: льон, озимі та ярі зернові, технічні, просапні.
Може використовуватися для виноградників і плодових насаджень.

Характеристика діамофоскимарки 10:26:26

Норми внесення добрива встановлюються за результатами агрохімічних аналізів ґрунту, біології рослин та запланованого врожаю.

Показник

Значення

Масова частка загального азоту,% не менше

9-10

Масова частка загальних фосфатів в перерахунку на Р2О5, %  не менше

25-26

Масова доля загального калію (К2О), % не менше

25-26

Масова частка води,% не більше

1,5

Гранулометричний склад. Масова частка гранул

– до 1мм, % не більше

– від 2 до 5 мм,% не менше

– до 6 мм, %

3
97
100

Статистична міцність гранул, МПа, не менше

3,0

Розсипчастість

100