Карбамідно-аміачна суміш (КАС)

Карбамідно-аміачна суміш (КАС)
Призначення:
Водний розчин карбаміду і селітри аміачної, з вмістом амонійної, амідної та нітратної форм азоту.

Детальна інформація

Карбамідно-аміачна суміш (КАС)

Промисловість виробляє базові марки: КАС-28, КАС-30, КАС-32 з масовою часткою азоту 28, 30, 32% відповідно. Добриво на вигляд світло-жовта рідина. має широкий спектр застосовування в технологіях вирощування сільськогосподарських культур. використовується для позакореневого, прикореневого підживлення рослин у вигляді багатокомпонентних бакових сумішей, для основного удобрення, перед посівною культивацією та при зрошенні сільськогосподарських культур у всіх ґрунтово — кліматичних зонах України.

Хімічна характеристика КАС 32

Показник

Параметри

Масова частка, в %:

загального азоту

карбаміду

аміачної селітри

32,0

35-37

43-45

Температура кристалізації,С0

-2

Температура замерзання, С0

-26

рН

8,5-8,9

Щільність, т/м3 при   t = 200С

1,306÷1,326

КАС має цілу низку переваг в порівнянні з твердими азотними добривами, так рослини протягом вегетації забезпечуються трьома формами азоту – амідною, амонійною та нітратною; більш рівномірно і точно вноситься норма азоту; дещо вищий коефіцієнт використання азоту рослинами; можливістю застосовувати в одній баковій суміші мікроелементів та мікроелементів, пестицидів, ретардантів, повна механізація всіх технологічних процесів та знижуються витрати на внесення. Для зберігання КАС використовуються типові складські резервуари, які призначені для зберігання водного аміаку та рідких комплексних добрив. Транспортується і вноситься КАС серійними машинами, які пристосовані для внесення рідких добрив. КАС є вибухо — та вогнебезпечним добривом.

Норми добрива встановлюються за результатами агрохімічних аналізів ґрунту, біологічних особливостей культур та запланованого врожаю.

 

Водний розчин карбаміду і селітри аміачної, з вмістом амонійної, амідної та нітратної форм азоту.