Сульфат амонію

Сульфат амонію
Призначення:
Сульфат амонію — фізіологічно кисла сіль (1ц добрива нейтралізується 1,13ц СаСО3).

Детальна інформація

Сульфат амонію ((NH4)2SO4 )

Гранульований продукт сіро-жовтого кольору. Розчинність у воду і гігроскопічність в порівняні з селітрою аміачною нижча. При високій відносній вологості повітря до 80%, добриво не поглинає воду. Сульфат амонію — фізіологічно кисла сіль (1ц добрива нейтралізується 1,13ц СаСО3). застосовується для основного удобрення ґрунтів, які мають високий ступінь насичення основами (чорноземи, сіроземи, каштанові), на дерново-підзолистих ґрунтах тільки після вапнування.

Характеристика сульфату амонію

Показник

Параметри

Масова частка, в %:

азоту, не менше

сірки (S), не менше

води, не більше

20

24

2

Гранулометричний склад, %:

масова частка гранул розміром від 1 – 4 мм, не менше

в тому числі від 0,5 до 1 мм, не більше

менше 0,5 мм, не більше

90

5

5

Об’ємна маса, т/м3

0,80

Доцільно застосовувати при вирощуванні рису, бавовни, чаю, субтропічних культур, які культивуються в умовах надмірного зволоження, так як добриво повільно вимивається з ґрунту а також для хрестоцвітих (ріпак озимий, ярий, редька олійна і ін. ), бобових та олійних культур які вимогливі до живлення сіркою.

Норми добрива встановлюються за результатами агрохімічних аналізів ґрунту, біологічних особливостей культур та запланованого врожаю.

Сульфат амонію — фізіологічно кисла сіль (1ц добрива нейтралізується 1,13ц СаСО3).