Тукосуміші

Тукосуміші
Призначення:
Тукосуміші – складні комплексні мінеральні добрива з різним співвідношенням NPK, що виробляються за індивідуальним замовленням будь-якими партіями, враховуючи потреби конкретного Споживача.

Детальна інформація

Тукосуміші – складні комплексні мінеральні добрива з різним співвідношенням NPK, що виробляються за індивідуальним замовленням будь-якими партіями, враховуючи потреби конкретного Споживача.

Тукосуміші мають перевагу перед комплексними добривами із сталим складом, які не завжди підходять для внесення під певні культури і на різних ґрунтах.  Комбінуючи пропорційність компонентів для тукосумішей, можна підібрати оптимальний варіант  під певну сільськогосподарську культуру та враховуючи агрохімічний аналіз ґрунту. Таким чином, в ґрунт вносяться тільки необхідні елементи живлення.

Найбільш популярні марки Тукосумішей

Марка тукосуміші

Культура

Для осінньо-польових робіт

N:P:K 6:26:30 Універсальне, для основного внесення
N:P:K 4:17:40 Цукровий буряк та картопля
N:P:K 11:13:30  Озимий ріпак
N:P:K 5:21:36 Кукурудза, соняшник
N:P:K 10:19:28 Льон
N:P:K 8:26:26 Озимі зернові
N:P:K 9:17:31 Для передпосівного внесення під озимі культури

Для весняно-польових робіт

N:P:K 18:14:18 Ярі зернові, ранньовесняне підживлення озимих
N:P:K 19:15:15 Ярі зернові, ранньовесняне підживлення озимих
N:P:K 25:11:8 Ярі зернові та ярий ріпак
N:P:K 20:20:10 Озимі, кукурудза на силос
N:P:K 24:10:10  Ріпак та ярі зернові культури
N:P:K 18:12:20 Кукурудза на силос
N:P:K 16:16:20 Кукурудза на зерно
N:P:K 10:19:28 Льон
N:P:K 16:14:22 Кукурудза на зерно

Можливо виготовлення індивідуальних марок тукосумішей під замовлення з різним вмістом NPK додаванням сірки (S) та широкого спектру мікроелементів.

Тукосуміші – економічно ефективна форма збалансованого живлення рослин. Оптимальне співвідношення азоту, фосфору і калію індивідуально для кожного типу ґрунту. Економічна перевага тукосумішей досягає 20-30% в порівнянні з рештою добрив, особливо на таких культурах, як пивоварний ячмінь, цукровий буряк, овочі тощо.

Норми внесення добрива встановлюються за результатами агрохімічних аналізів ґрунту, біології рослин та запланованого врожаю.