Отримання стабільно високих урожаїв – це запорука успішного розвитку сільськогосподарського виробництва. Закономірність очевидна: хороший якісний урожай означає економічну вигоду, яка, в свою чергу, впливає на фінансові вливання у майбутній сезон, бачення нових перспектив та реалізацію сучасних ідей у аграрному секторі. І звичайно, щоб винагородити свою тяжку працю протягом сезону великою кількістю зерна, насіння, фруктів, овочів, аграрії використовують добрива.

Історія добрив розпочалась практично паралельно з історією виникнення землеробства. Вченими доведено, що древні цивілізації землеробів використовували всі відомі на той час засоби, щоб підвищити урожайність окультурених рослин та забезпечити себе продовольством до початку наступних сезонних робіт.

Добрива: які різновиди існують?

На сьогоднішній день виділяють чотири групи підживлення культур. Це органічні, мінеральні, бактеріальні добрива та мікродобрива. Всі вони володіють різним ступенем ефективності, екологічної безпеки, розрізняються за способом впливу на ґрунти і культури.

Рослинні рештки та продукти життєдіяльності тварин – це і є органічні добрива. До даної групи відносяться компости, перегній, торф, сидерати, послід птахів. Головна перевага такого виду підживлення – це, звичайно, натуральність та безпека для навколишнього середовища. Вказані добрива добре розчиняються, не залишаючись у ґрунті, та сприяють насиченню посівних площ корисними елементами.

Засоби, в яких містяться мікроорганізми, що здатні впливати на підвищення вмісту поживних речовин у культурах та ґрунті, називають бактеріальними добривами. Вони діють наступним чином: наприклад, азотофіксуючі чи бульбочкові бактерії сприяють трансформації різних важливих елементів із важкодоступних для рослин форм у легкодоступні, які краще засвоюються.

Всім відомі такі мікроелементи із таблиці Менделєєва як залізо, марганець, цинк, молібден, бор. Вони необхідні для життєзабезпечення сільгоспкультур у невеликих кількостях, проте без них нормальний ріст та розвиток рослин не можливий. Тому вид підживлення, в якому містяться дані хімічні елементи, відносять до групи мікродобрив.

Мінеральні добрива

Вказана група добрив на сьогоднішній день користується найбільшою популярністю у аграрного сектору по всьому світу. І це не дивно, адже мінеральні добрива – це високоефективні, дієві, надійні та доступні хімічні суміші, які здатні творити дива із урожайністю культур. Доведено, що використання мінеральних добрив підвищує урожайність рослин в середньому на 20-60%  в залежності від виду культури, типу ґрунту тощо. Підвищеним попитом користуються азотні, фосфорні та калійні мінеральні добрива.