Отримати високий урожай озимої пшениці – це завдання номер один для аграрних господарств, для яких вирощування даної культури є основним видом діяльності. Проте, не менш важливим є якісний склад зерна. І часом буває доволі складно досягти високих показників у цьому напрямку, адже зернова строкатість має значний вплив на технологічні показники врожаю. Саме тому широку популярність здобув метод позакореневого підживлення пшениці.

Позакореневе підживлення – це тривалий і непростий процес, ефективність якого проявляється не завжди, а лише при дотриманні певних умов. Однією із таких умов є вибір азотного мінерального добрива. Так, наприклад, при використанні сульфату амонію, селітри аміачної та аміачної води якість зерна поліпшується, проте дані добрива негативно впливають на листя та колоски пшениці, обпікаючи їх. Наслідком є зменшення урожаю.

         Карбамід при позакореневому підживленні

Карбамід вважається найоптимальнішим вибором серед усіх існуючих азотних мінеральних добрив для позакореневого підживлення. Чому? По-перше, розчин карбаміду виявляє нейтральну реакцію у воді, навіть при підвищеній концентрації препарату. По-друге, він не залишає опіків на листі та стеблах культур. По-третє, має здатність до швидкого засвоєння рослинами. Концентрат карбаміду (5% розчин), потрапляючи в клітину, спричиняє плазмоліз, внаслідок якого не відбувається некроз тканин. Проте, є в цьому і негативна сторона – протягом перших днів після використання карбаміду процес фотосинтезу уповільнюється.

         Особливості впливу Карбаміду

Процес проникнення даного мінерального добрива до листків культури має певні нюанси: так, якщо при звичайних погодних умовах розчин препарату нанести на листя вдень, то його краплі висохнуть протягом 10-15 хвилин. При цьому відбувається утворення кристалів карбаміду, які чекають на листі появи вечірньої роси. В нічний час кристали адсорбуються з вологою, в результаті чого листя знову отримує тонку плівку розчину карбаміду. Такий процес є передумовою дифузії мінерального добрива у тканини культури, і може тривати декілька днів. Якісне розпилення розчину карбаміду – це основа його ефективного використання, тому що великі кристали, висихаючи, не можуть утриматись на поверхні листка та опадають на землю. З іншого боку, дрібні краплі карбаміду мають здатність під впливом вітру переноситись з місця на місце, втрачаючи при цьому вологу.

30-40 кг/га розчину карбаміду є оптимальною дозою для проведення позакореневого підживлення пшениці. В результаті використання цього азотного добрива збільшується вміст білків та клейковини у зерні. Слід зазначити, що на врожайність це особливо не впливає. Тому карбамід можна використовувати разом із іншими мінеральними добривами.