Секрет високої урожайності сільгоспкультур розкритий вже давно: він напряму залежить від родючості ґрунтів, погодно-кліматичних умов, виду та сорту вирощуваних рослин, а також від того, як протягом вегетаційного періоду культур проводяться заходи по їх захисту. Крім того, на сучасному етапі розвитку сільського господарства величезну роль відіграють мінеральні добрива – хімічні суміші, які створюються штучним шляхом у заводських умовах та допомагають рослинам отримувати важливі для їх росту і плодоношення хімічні макро- та мікроелементи.

Серед макроелементів на першому плані завжди знаходиться азот, без якого не буде відбуватись синтез білків, амінокислот та ензимів. Під час кожного сільськогосподарського сезону та в умовах активного ведення господарсько-аграрної діяльності, вимивання азоту із наших родючих ґрунтів збільшується, і прямий обов’язок аграріїв – повернути втрачене за допомогою азотних добрив. Таким чином, потребу саме у такому виді підживлення вітчизняне сільське господарство має велику та постійну. Тому питання виробництва азотних добрив, їх різновидів та ефективності на сьогоднішній день стоїть як ніколи гостро.

Карбамідно-аміачна суміш

Вказане азотне добриво користується величезною популярністю у вітчизняного аграрного сектору, адже, по-перше, його виробляють в Україні, а по-друге, КАС вирізняється чудовими фізичними характеристиками серед іншої агрохімії та має високу результативність.

Так, карбамідно-аміачна суміш – це, перш за все, чудовий склад, в якому містяться усі три форми азоту, завдяки чому досягається ефект пролонгованої дії. Мається на увазі, що культура протягом періоду вегетації у різні його фази отримує азот у легкодоступній та саме тій формі, яка їй необхідна на даний момент. Таким чином, досягається значне підвищення урожайності разом із підвищенням якісного складу сировини – білків і клейковини у пшеничному зерні, цукристості у буряках тощо.

Одним із важливих моментів є те, що при внесенні КАС не відбувається конкуренції між добривом  та вологою у ґрунті, що актуально для сучасних кліматичних умов на українських посівних площах.

Азотні добрива

Фахівці вважають, що асортимент азотних добрив, які сьогодні пропонує агрохімічний ринок українським аграріям, є досить обмеженим. Особливо якщо порівнювати із добривами, які використовують у своїй діяльності західноєвропейські та американські фермерські господарства та агрокомплекси. У нас переважають тверді амонійні, амонійно-нітратні та амідні суміші. Серед рідких вирізняються аміачна вода та безводний аміак. Саме тому значення карбамідно-аміачної суміші зростає.