Азотні мінеральні добрива – найбільш популярний серед аграріїв вид удобрення на сьогоднішній день. Пояснити такий успіх нескладно, адже азот являється найважливішим елементом живлення усіх сільськогосподарських культур, без достатньої кількості якого не можливий їх нормальний ріст та розвиток. І безумовно, азот відіграє значущу роль у отриманні високих урожаїв культур – а це і є головною ціллю проведення господарської діяльності.

Серед азотних добрив особливою увагою сільгоспвиробників користуються селітра аміачна, карбамід, карбамідно-аміачна суміш. Щодо останньої, то вона має ряд переваг перед конкурентами.

Карбамідно-аміачна суміш: плюси, строки внесення

Серед позитивних характеристик КАС варто звернути увагу на наступні:

  • у складі даного добрива містяться усі три форми азоту;
  • володіє високою універсальністю, адже карбамідно-аміачну суміш можна використовувати для удобрення усіх культур без виключення, у будь-яких кліматичних зонах та на всіх типах ґрунту;
  • добриво зручне у використанні, особливо у порівнянні із гранульованими хімічними сумішами. До того ж, КАС при внесенні розприділяється більш рівномірно;
  • володіє пролонгованим впливом на рослини;
  • відсутність біуретів;
  • являється економічно вигідним добривом.

Карбамідно-аміачна суміш вноситься у такі строки:

  • восени – під час основного обробітку ґрунту;
  • весною – під передпосівний обробіток;
  • протягом вегетаційного періоду культур для прикореневого та позакореневого підживлення;
  • у якості компенсаційної дози мінерального азоту для збільшення коефіцієнту гуміфікації соломи, усунення її негативного впливу на ріст та розвиток культур шляхом балансування вуглецю і азоту.

Варто відзначити, що строки внесення КАС, способи внесення та дози напряму залежать від багатьох чинників – виду культури, її попередників, погодних умов тощо.

Спектр використання КАС

Як уже було зазначено, дане азотне добриво вносять різними способами – від цього його ефективність не зменшується, а позитивний вплив на культури залишається стабільно високим. В порівнянні із твердими добривами, дозування КАС можна розрахувати максимально точно, до того ж, внести по поверхні ґрунту рівними частинами. Карбамідно-аміачну суміш можна використовувати із пестицидами, регуляторами росту, мікродобривами, тукосумішами. Таким чином, мінімізуються витрати на їх внесення.