Рапс вважається культурою досить вимогливою до мінерального живлення. Від рівня забезпеченості посівних площ під дану культуру важливими елементами життєзабезпечення напряму залежить продуктивність рослини та рівень майбутньої урожайності. Якщо говорити мовою цифр, то для формування 1 тони насіння рапсу ґрунт необхідно забезпечити:

 • 48-80 кг азоту;
 • 25-100 кг калію;
 • 18-40 кг фосфору;
 • 30-150 кг кальцію;
 • 5-15 кг магнію;
 • 30-45 кг сірки.

Таким чином, від початку посівної кампанії та протягом усього періоду вегетації указана рослина із сімейства хрестоцвітних потребує внесення мінеральних добрив, які б насичували її усіма необхідними для росту та розвитку поживними речовинами та елементами.

Мінеральні добрива: норми внесення азоту

Як уже зрозуміло, найбільше рапс потребує азотних, фосфорних, калійних, кальцієвмісних, магнієвих та сірчаних удобрень. Щоб правильно розрахувати дозу внесення мінеральних добрив, варто врахувати наступні показники:

 • рівень родючості ґрунту;
 • стан посівів;
 • величину потенційного урожаю.

На родючих ґрунтах азотні добрива під рапс з осені не вносять, а бідні посівні площі рекомендовано збагачувати восени азотом у розмірі 25% від запланованого внесення. Весною вказаний мікроелемент вноситься у два етапи: 2/3 частини до початку відновлення весняної вегетації; те, що залишилось – у фазу бутонізації та стеблування рапсу.

Вважається, що при весняному внесенні гранульовані азотні добрива під рапс набагато ефективніші, ніж рідкі. Так, найчастіше обирають селітру аміачну, амонієвий сульфат.

Значення фосфорно-калійних добрив для рапсу

Для даної культури належне забезпечення фосфором означає міцну та розвинену кореневу систему, збільшення насіннєвої продуктивності та рівномірне і вчасне дозрівання. Достатня кількість калійних мінеральних добрив гарантує стійкість рапсу до несприятливих погодних умов, до негативного впливу грибкових захворювань та шкідливих комах. До того ж, калій підсилює процеси нектароутворення, що добре для цвітіння – бджоли краще запилюють квіти. Крім того, і калій, і фосфор відповідають за:

 • підвищення морозостійкості рапсу;
 • за підвищення олійності насіння;
 • за збільшення кількості насіння у стручках.

Окремо варто сказати про значення мікродобрив для рапсу. Йому необхідні бор, мідь, цинк, залізо, молібден, хоча і не у великих кількостях. Проте, відсутність вказаних мікроелементів може мати негативні наслідки для розвитку даної культури.