Існують десятки різних типів голодувань сільськогосподарських культур, і більшість з них пов’язані із нестачею певного макро- чи мікроелементу у процесі розвитку та росту рослин. Будь-яке голодування не найкращим чином впливає на продуктивність культур та на кінцевий результат – урожай. Саме тому сільгоспвиробники і використовують у своїй господарській діяльності різні види мінеральних добрив – щоб забезпечити рослини усіма необхідними елементами та отримати наприкінці сезону прибутки.

Серед добрив, що користуються найбільшою увагою та популярністю у аграріїв, окремо варто виділити сульфат магнію, який застосовують для багатьох видів культур, щоб уникнути магнієвого голодування – одного з найтяжчих для рослин.

Сульфат магнію: призначення

Вказане добриво, для початку, має ряд практичних переваг перед іншими магнієвмісними поживними сумішами: по-перше, сульфат магнію не містить хлору. По-друге, вирізняється високою швидкістю та повнотою розчинення у воді.

Сульфат магнію використовують у якості основного внесення, позакореневого підживлення, фертигації для овочевих, польових, декоративних культур. У складі добрива міститься 17% магнію та 13% сірки – ще одного надважливого елементу живлення культур.

Магнієве голодування проявляється відразу ж на листі рослин – воно змінює колір, стає ламким і сухим, а потім опадає. Як відомо, листковий апарат відіграє значну роль у формуванні майбутнього урожаю, а тому важливо не допустити загибель листя.

Використання добрива

Сульфат магнію можливо застосовувати на усіх типах ґрунтів без виключення, проте, найкраще дане добриво сприймається легкими піщаними ґрунтами. Кислі ґрунти заважають культурам у повній мірі засвоювати магній – на це необхідно звернути особливу увагу. Зазвичай сульфат магнію вносять весною, тому кислі ґрунти рекомендовано з осені «розкислити» за допомогою вапнування.

«Англійська сіль» (так ще називають дане добриво) добре поєднується із іншими мінеральними сумішами та пестицидами – хімічними засобами захисту рослин. Особливо добре сприймається культурами поєднання сульфату магнію із туками, що містять азот і фосфор.  Результат: хороша урожайність культур та продукція із високим вмістом білків, вітамінів, клейковини, цукру та із привабливим зовнішнім виглядом.

Не можна змішувати із солями кальцію. Перед використанням разом із агрохімікатами обов’язково необхідно проводити тест на сумісність.