Рослинний білок у великих кількостях, а саме: від 35 до 55% – це найбільш цінне у такій технічній культурі як соя. І саме завдяки цьому площі під сою з кожним роком у світі все збільшуються. Наша країна теж не відстає. Проте, у вітчизняному сільському господарстві є проблема: якщо у інших державах соя дає урожай 2,3 тони на один гектар, то в Україні даний показник становить 1,5тони на гектар. Чому? Тому що для отримання високих урожаїв сої необхідно впроваджувати раціональну систему захисту вказаної рослини від негативних чинників та правильно планувати удобрення.

Дана культура відноситься до досить вимогливих в плані мінерального живлення. Так, для формування 1 тони насіння сої потрібно близько 70-90 кг азоту, 16-20 кг фосфору, 28-40 кг калію, 10 кг магнію, 18-22 кг кальцію. У процесі розвитку та росту соя споживає макро- та мікроелементи нерівномірно. Від сходження до початку цвітіння сої необхідна лише невелика частина вказаних елементів, а найбільш інтенсивне споживання відбувається під час цвітіння, формування насіння та початку наливання бобів. Цікавою особливістю сої є те, що азотом вона може живитись за допомогою азотофіксуючих бактерій роду Rhizobium.

Сульфоамофос: переваги для сої

Чому саме цю комплексну азотно-фосфорну суміш, що також у менших кількостях містить сірку, кальцій і магній, варто обрати для підживлення сої? Все просто: сульфоамофос – універсальне мінеральне добриво, яке, в принципі, використовують для збільшення урожайності будь-якої сільськогосподарської культури на будь-якому типові ґрунту.  Проте, найбільшу користь дане добриво приносить бобовим, зерновим та хрестоцвітим.

Так, сірка у складі сульфоамофосу забезпечує підвищення рівня олійності бобів сої, магній – розмір та якісний склад насіння, а без азоту і фосфору взагалі неможливо уявити процеси життєзабезпечення сої.

Окрім вищесказаного, ця хімічна суміш володіє ще безліччю переваг: володіє прекрасними фізичними характеристиками, завдяки яким сульфоамофос легко зберігати та зручно використовувати; забезпечує можливість довшого зберігання урожаю; покращує якісний склад продукції та виробляє у культур стійкість до опору різноманітним шкідливим факторам.

Значення мікроелементів

Варто зазначити, що сульфоамофос чудово поєднується з іншими елементами у тукосумішах. А це вкрай важливо, тому що сої для хорошої урожайності необхідні також такі мікроелементи як молібден, кобальт, бор. Взагалі, вченими доведено, що значення мікроелементів для живлення культур рівнозначне важливості макроелементів.