Все більше сільськогосподарських підприємств України віддають перевагу рідким азотним добривам, зважаючи на їхню високу ефективність та зручність у використанні. З іншого боку, серед таких добрив окремо варто виділити КАС – карбамідно-аміачну суміш, популярність якої на сьогоднішній день у вітчизняних аграріїв є беззаперечною. В чому секрет успіху КАС?

По-перше, азот – це найголовніший елемент живлення рослин, без якого не можливий нормальний розвиток та формування генеративних органів культур, що в свою чергу, впливає на загальне зниження урожайності та на погіршення якості майбутньої продукції. А КАС містить усі три форми цього елементу, забезпечуючи ним культури протягом усього вегетаційного періоду (при чому, у потрібній формі у відповідну фазу росту).

По-друге, КАС допомагає у достатній мірі забезпечити азотом навіть найбільш бідні на цей елемент типи ґрунтів, які мають легкий гранулометричний склад. А за умов достатнього зволоження ґрунту ефективність вказаного добрива є максимальною.

Переваги КАС

Окрім вищеназваних причин обрати карбамідно-аміачну суміш, варто відмітити і наступні плюси КАС:

  • завдяки рідкій формі даного азотного добрива, можна забезпечити повну механізацію процесів транспортування, зберігання і внесення. А це значно зручніше в умовах великого господарства, що розвивається у багатьох напрямках;
  • КАС допомагає суттєво зменшити втрати азоту при внесенні, вивітрюванні у атмосферу тощо. Крім того, цей тип підживлення культур вноситься рівномірно, задовольняючи потреби у азоті кожної рослини;
  • володіє широким спектром дії – можна вносити під будь-які культури у будь-яких кліматичних зонах на всі типи ґрунту;
  • карбамідно-аміачна суміш легко поєднується із засобами захисту рослин – гербіцидами, фунгіцидами і т.д., тому допомагає економити на трудових ресурсах та на часові.

Норми внесення КАС під різні культури

  1. Гречка. дане добриво краще вносити під основний обробіток ґрунту у дозі 1,0 ц/га КАС.
  2. Просо. для цієї культури достатня кількість азоту має особливе значення, адже впливає на продуктивність зерна. КАС вносимо під культивацію до сівби у дозі 1,5 ц/га КАС.
  3. Соя. Декілька варіантів внесення – під культивацію весною або під основний обробіток у дозі 1,5 ц/га КАС.
  4. Картопля. Краще вносити КАС восени під оранку або ж весною під культивацію у нормі 2,0 ц/га.
  5. Льон олійний. Азотні добрива вносять навесні під культивацію у дозі 1,5 ц/га КАС.