УКРАГРОКОМ

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Компанія «Украгроком» пропонує вам ознайомитися з асортиментом мінеральних добрив. Мінеральні добрива - це штучно синтезовані хімічні препарати, які потрібні для поповнення неорганічних сполук у ґрунті. За основним елементу в складі виділяють наступну класифікацію мінеральних добрив: азотні; калійні; фосфорні. Також існують комплексні препарати живлення, які містять відразу кілька основних і другорядних елементів, необхідних для посівів.
Чому варто придбати мінеральні добрива в Украгроком?
Застосування мінеральних добрив – один з основних прийомів інтенсивного землеробства. За допомогою добрив можна різко підвищити врожаї будь-яких культур на вже освоєних площах без додаткових витрат на обробку нових земель. Мінеральні добрива за змістом основних компонентів бувають азотними, фосфорними, калієвими, складними і мікродобривами. Вони є продукцією хімічного виробництва і містять в собі одне або кілька поживних речовин у високій концентрації.

Мінеральні добрива складаються з речовин, що не мають вуглецевого скелета. До основного складу міндобрив входять метали і їх різні сполуки (солі, оксиди, кислоти).

Азотні мінеральні добрива
Найпопулярніші – це азотні мінеральні добрива.
Одне з головних переваг азотних добрив – відмінні дифузні властивості, завдяки яким всі вони добре розчиняються у воді, і використовуються і в твердому, і в рідкому стані. Зазвичай цю групу добрив вносять в землю дуже рано, за місяць до весняної оранки, щоб вони встигли вивільнити значну частину корисних речовин до початку активного росту рослин.

Незважаючи на це загальне правило, до кожної підгрупи застосовуються індивідуальні умови, в залежності від складу і концентрації.
Оскільки азот є одним з основних елементів у побудові клітин рослин (він потрібен для роботи хлоропластів), його варто використовувати кожен рік. Види мінеральних добрив азотних: аміачна селітра, карбамід, сульфати амонію і магнію, сечовина. Завдяки ним прискорюється ріст пагонів і поява листя. Норму на одиницю площі перевищувати не можна (в залежності від виду вона різна), так як при правильному розвитку стебла і листя, плодова частина буде поганою. Це знизить обсяги врожаю і призведе до погіршення його якості.
Аміачна селітра (NH4NO3, інші назви – нітрат амонію, азотнокислий амоній, амонійна сіль азотної кислоти). Основна діюча речовина – азот. Його міститься в складі добрива від 26% (низькі сорти), до 34,4% (вищі сорти). Другим макроелементом класичної аміачної селітри є сірка, якої в складі цього агрохімікату міститься від 3 до 14%.
Аміачна селітра
 • Селітра аміачна (мішок)
 • Селітра аміачна бігбег
 • Селітра аміачна бігбег (Казахстан)
 • Селітра аміачна бігбег (Литва)
 • Селітра аміачна бігбег PULAN
 • Селітра аміачна бігбег (Грузія)
 • Селітра аміачна мішок (Казахстан)
Карбамід – це мінеральне добриво, хімічна формула якого має вигляд (NH2) 2CO. Сечовина непогано розчиняється в сірчистого ангідриду, рідкому аміаку і в воді. Отримують сечовину шляхом синтезу з аміаку і вуглекислого газу при температурі близько 150 градусів вище нуля. Крім застосування в якості добрива сечовина використовується і в харчовій промисловості – зазвичай як харчова добавка під номером Е-927, найбільш часто така добавка застосовується в різних жувальних гумках.
Карбамід
 • Карбамід (мішок)
 • Карбамід біг-бег
Сульфат амонію (NH4)2SO4) — універсальне добриво, яке можна використовувати для живлення всіх культур: озимих і ярих зернових, технічних, коренеплодів тощо, а також в овочівництві та садівництві. Крім життєво важливого для рослин азоту в амонійній формі (21%), сульфат амонію містить у собі сірку у вигляді сульфату (24%).
Сульфат амонію
 • Амоній сульфат гранульований (біг-бег)
 • Амоній сульфат гранульований (біг-бег) Україна
 • Добриво гранульоване сульфат амонію біг-бег
 • Сульфат амонію PULSAR біг-бег
Карбамід-аміачна суміш (КАС) - це суміш водних розчинів аміачної селітри і карбаміду (в співвідношенні 35,4% карбаміду, 44,3% селітри, 19,4% води, 0,5% аміачної води), із вмістом азоту 28-32%, отримують в заводських умовах. Щільність рідкого добрива до 1,34 кг/м3. Розчини КАС не містять вільного аміаку, містить 3 форми азоту, має пролонговану дію, зручний у використанні і при зберіганні. На основі розчинів КАС готують комплексні добрива, до складу яких вводять різні макроелементи і мікроелементи. Застосовується карбамід-аміачна суміш для основного внесення і для різних підживлень.
Карбамід-аміачна суміш (КАС)
 • Добрива рідкі азотні (КАС-28)
 • Добрива рідкі азотні (КАС-32) (Росія)
Комплексні мінеральні добрива
Комплексні добрива є найбільш поширеними, вони містять два і більше елементів живлення і підрозділяються на складні – отримують при хімічній взаємодії вихідних компонентів (амофос, діамофос, калійна селітра), складнозмішані – виробляються з простих або складних добрив, але з додаванням в процесі виготовлення фосфорної або сірчаної кислот з подальшою нейтралізацією (нітрофоска, нітроамофос) і змішані або тукосуміші – продукт механічного змішування готових простих і складних добрив.
Комплексні добрива містять кілька елементів в складі однієї сполуки або у вигляді механічної суміші спеціально підібраних речовин або окремих одноелементних добрив.
До комбінованих, або складнозмішуваних, відносяться комплексні добрива, які виходять в одному технологічному процесі і містять в одній гранулі два або три основних елементи живлення рослин. Їх виробляють шляхом хімічної і фізичної обробки первинної сировини або різних одне – і двокомпонентних добрив. До них відносяться нітроамофос, поліфосфати амонію і калію, фосфорно-калійні пресовані добрива, рідкі комплексні добрива, нітрофос і нітрофоска, карбоамофоси. Для складних і складнозмішуваних добрив характерна висока концентрація основних поживних елементів.
Амофос (N12, P52) - складне висококонцентроване азотно-фосфорне гранульоване добриво. Основним компонентом є однозаміщений фосфат амонію з домішкою двохзаміщеного фосфату амонію. Сполуки азоту і фосфору, які містяться в добриві, є водо­розчинними (вміст водорозчинного моноамонійфосфату (NH4H2P04) – 85-90 %, а цитраторозчинного діамонійфосфату (NH4)2HPO4 – 10-15 %) і легкодоступними для рослин.
Амофос
 • Амофос 10-35-7 S біг-бег (Білорусь)
 • Амофос 10:46 біг-бег
 • Амофос 10:46 мішок
 • Амофос 12-52 біг-бег
 • Амофос 9-42-6 S біг-бег (Білорусь)
 • Добриво складне азотно-фосфорне марки 20:20 (13S) в біг-бегах
 • Добриво складне азотно-фосфорне марки 20:20 (Болгарія)
Сульфоамофос (NH4)2HPO4 + (NH4) 2SO - мінеральне добриво, являє собою універсальний, водорозчинний, гранульований азотно-фосфорний продукт. Добриво має 100% розсипчастість, не гігроскопічне, має вирівняний гранулометричний склад, практично не містить сторонніх домішок. Вмроюляється сульфоамофос з сировини Ковдорського апатитового концентрату, який містить також ряд мікроелементів, які беруть важливу участь в метаболізмі рослин - Mn, Fe, Zn, B, Si. До складу входить сірка, яка сприяє збільшенню відсотка клейковини в пшениці, вмісту масла в соняшнику, сої та ріпаку. Також добриво містить такі важливі для життєдіяльності рослин елементи, як кальцій і магній по 0,5%.

Сульфоамофос
 • Сульфоамофос 20-20+13S біг-бег(Болгарія)
 • Сульфоамофос 20-20+S біг-бег
 • Сульфоамофос 20-20+S біг-бег(Болгарія)
Нітроамофоска (NH4H2PO4 + NH4NO3 + KCL) – універсальне комплексне добриво, яке містить в легкозасвоюваній формі всі три основних елементи живлення, необхідні для життєдіяльності рослин. Добриво містить мікроелементи і сульфатну сірку, які є важливим поживним елементом для сільськогосподарських культур. Сприяє розвитку кореневої системи, прискорює терміни і рівномірність дозрівання рослин.
Нітроамофоска
 • Нітроамофоска (Азофоска) NPK 16:16:16 біг-бег (Білорусь)
 • Нітроамофоска (Азофоска) NPK 16:16:16 біг-бег (Румунія)
 • Нітроамофоска (Азофоска) NPK 16:16:16, (мішок) Білорусь
 • Нітроамофоска (Азофоска) NPK 4:12:12 біг-бег
 • Нітроамофоска NPK 8:19:29+S бег( Білорусь)
Високоефективне та гранульоване добриво діамофоска використовують у сільському господарстві вже не перший рік, досить довго воно займає лідируючі позиції як на українському так і на світовому аграрному ринку. До її складу входять: азот, фосфор, калій та різноманітні макро- та мікроелементи. Одна гранула містить всі потрібні для рослини елементи, це дозволяє рівномірно розташувати їх у ґрунті. Діамофоску , як повне мінеральне добриво з підвищеним вмістом фосфору і калію, застосовують на ґрунтах добре забезпечених азотом: торф'янистих, розораних залежаних у вологих регіонах. Крім того на ґрунтах, які потребують фосфор і калій. Як і амофос добре підходить для чорноземів, та застосовувати можна для всіх типів ґрунтів. Всі елементи з яких складається речовина легкодоступні для рослин та добре розчинаються у воді.
Діамофоска
 • Діамофоска NPK 10:26:26 біг-бег
 • Діамофоска NPK 10:26:26+1,4 S біг-бег