УКРАГРОКОМ

ГЕРБІЦИДИ

Компанія «Украгроком» пропонує вам ознайомитися з каталогом високоякісних гербіцидів.
Гербіциди — препарати, що використовуються для боротьби з небажаною рослинністю. Саме гербіциди збільшують плодючість, борються з бур'янами та навіть покращують якість продукції. На ефективність дії гербіцидів впливають температура, опади, стадія розвитку бур'янів, кількість робочого розчину, вміст органіки, вологість ґрунту та багато інших чинників.
Гербіциди «Украгроком»
Гербіциди - речовини, що знищують небажані рослини. Головна галузь застосування гербіцидів - знищення бур'янів у посівах сільськогосподарських культур («хімічна прополка»), особливо кукурудзи, сої, бавовнику, пшениці, рису і цукрового буряка. Товарні форми гербіцидів - розчини, концентрати емульсій, що змочується порошки (рідше гранули), що містять, крім діючої речовини, розріджувачі і допоміжні добавки.
По характеру дії на рослини гербіциди діляться на препарати суцільної і вибіркової дії.

Гербіциди суцільної дії. Вони знищують всі рослини (культурні і бур'янисті). У зв'язку із цим їх доцільно застосовувати на необроблюваних сильно засмічених землях. На оброблюваних полях такі гербіциди використовується в періоди відсутності культурних рослин (після збирання врожаю, в чистих парах, при передпосівній обробці і т.д.). Існують різні способи застосування гербіцидів суцільної дії в залежності від культури:

на однорічних культурах можливе проведення:
• передпосівної обробки поля для запобігання появи бур'янів і скорочення числа механічних обробок;
• ранньої післяпосівної обробки до появи сходів культури;
• післяпосівної обробки за умови захисту культури;
• передзбиральної обробки з метою десикації бур'янів та культури;
• післязбиральної обробки для придушення багаторічних бур'янів.

на багаторічних культурах (сади, виноградники) проводять обробку між деревами для запобігання появи бур'янистих рослин, збереження вологи, скорочення числа культивацій. Таким чином, запобігає ерозії грунту, що викликається частими механічними обробками. Як правило, в даному випадку неселективні гербіциди можна застосовувати без ризику впливу на здерев'янілу частину культури (стовбур), але не на листя.
Гербіциди суцільної дії діляться на дві основні групи:

Контактні гербіциди - впливають тільки на оброблену поверхню. Відрізняються швидкістю впливу і гарною стійкістю до дощу.

Системні гербіциди - діюча речовина пересувається по рослині від точки контакту з поверхнею рослини до точок росту рослин, викликаючи їх відмирання. Дуже добре діють проти багаторічних бур'янів, які мають потужну кореневу систему. Як правило, ці препарати дещо повільніше вбираються і пересуваються по рослині.

Гербіциди вибіркової селективної дії:

Вони складають найбільшу групу. Вибіркові препарати знищують бур'яни в посівах культурних рослин без шкоди для останніх.

За характером дії на рослини вибіркові гербіциди також поділяються на контактні і системні. Контактні ушкоджують тільки ті органи або тканини рослин, з якими вони контактують після обприскування. Вони не пересуваються по судинно-провідній системі рослин. Ті органи, на які препарат не потрапляє, залишаються без ушкоджень. Тому необхідно ретельне змочування бур'янів розчинами при обробці.
Гербіциди характеризуються різними механізмами дії, різними способами проникнення в рослину і, внаслідок цього, різними типами вибірковості:
  • біохімічна вибірковість - заснована, на здатності культурних рослин руйнувати гербіцид до нетоксичних сполук.

  • морфологічна вибірковість - заснована на розходженнях у зовнішній будові видів культурних рослин (наприклад, вертикальне положення листя у колосових зернових), особливості поверхні (восковий наліт, опушення, щільна волосистість), які захищають рослини від проникнення гербіциду.

  • топографічна вибірковість - заснована на тому, що внесений гербіцид фіксується у верхніх шарах грунту в результаті абсорбції колоїдними грунтовими частинками (частки глини, гумус) і тим самим не досягає кореневої зони культурної рослини. При цьому знищуються бур'яни, проростаючі у верхніх шарах грунту.